Několik poznámek k významným rozhodnutím vrcholných soudů v oblasti (náhrady) škod způsobených provozem vozidla, zejména ve vztahu k výkladu pojmů „provoz vozidla“ a „výše odškodného“

Článek analyzuje některá významná rozhodnutí vrcholných soudů (Evropský soudní dvůr, Ústavní soud České republiky, Nejvyšší soud České republiky) v oblasti provozu vozidla na pozemní komunikace, zejména co ještě je provozem vozidla na pozemní komunikaci a dále judikaturu v oblasti stanovení výše náhrady škody způsobené provozem vozidla.

JUDr. Vít Nevařil, law firm, Opletalova 1015/55, Praha 1, Nové Město, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Accept   Reject   More information