Odvolání daru pro nouzi

Odvolání daru pro nouzi je druhou možností (vedle odvolání daru pro nevděk) jak odvolat dar. Občanský zákoník z roku 2012 pro tento postup stanoví určité podmínky, které jsou detailněji popsány v níže uvedeném článku.

Existence společné domácnosti jako důvod pro dědění ze zákona

Kde nedojde k dědické posloupnosti podle dědické smlouvy nebo podle závěti, nastane zákonná dědická posloupnost k pozůstalosti nebo k její části. Nedědí-li zůstavitelovi potomci, tedy osoby z první třídy dědiců, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Kdo se dovolává svého postavení dědice z titulu existence společné domácnosti, musí její existenci v rámci dědického řízení tvrdit a dokázat.

K právům věřitele vymáhat peněžité plnění přímo za statutárními zástupci neplatící obchodní korporace a možnostem rozpoznání protiprávního jednání statutárních zástupců této obchodní korporace.

V tomto příspěvku poškozeným věřitelům (zejména věřitelům bez zajištění) obchodních společností stručně popisuji jejich možné postupy při posouzení ekonomické smysluplnosti vymáhání pohledávky přímo proti statutárním zástupcům dlužníka – obchodní společnosti. Hlavním cílem článku je pak vymezení několika prakticky a pravidelně se vyskytujících situací, které mohou indikovat, že k protiprávnímu jednání na straně statutárních zástupců obchodní korporace dochází nebo již došlo a bude možno uplatnit nárok o zaplacení právě přímo proti statutárnímu zástupci obchodní korporace.

JUDr. Vít Nevařil, law firm, Opletalova 1015/55, Praha 1, Nové Město, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Accept   Reject   More information