JUDr. Vít Nevařil, LL.M., advokát

Vít Nevařil se od počátku působení v advokacii (2012) zaměřuje na procesní zastupování klientů v řízeních před soudy a poskytování právního poradenství v oblasti práva občanského (zejména nemovitosti, závazky, majetková agenda včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví), v oblasti práva trestního (obhajoba trestně stíhaných osob a zastupování poškozených) a v oblasti práva rodinného (úprava poměrů, vypořádání společného jmění, rozvody). Dále poskytuje právní poradenství společníkům a jednatelům v rámci správy obchodních společností a při vyjednávání transakcí.


Členství v profesních sdruženích:
- Česká advokátní komora
- Unie obhájců


Jazyky:
- český, anglický, španělský


Vzdělání:
- Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha [2012] titul Mgr.
- Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha [2013] titul JUDr.
- Ústav práva a právní vědy o.p.s., Master of Laws - Korporátní právo - správa a řízení společnosti Praha [2023], titul LL.M.

JUDr. Klára Doležalová, advokátka

Klára Doležalová se od začátku vykonávání advokacie zaměřovala na procesní zastupování klientů v civilních řízeních, posléze s užší profilací na rodinné právo a nároky na náhradu škody vůči státu, kde s vysokým úspěchem zastupovala klienty u soudů i v mimosoudních jednáních. Díky své erudici a zkušenostem se postupně vypracovala v advokátní kanceláři Moreno Vlk & Asociados, kde dříve působila, na vedoucí sekce civilního práva, kde zajišťovala komplexní strategii při vedení civilní sporné agendy (zejména rodinné právo a zastoupení španělské klientely). Po ukončení spolupráce s uvedenou advokátní kanceláří spolupracuje s AK Nevařil a má vlastní advokátní praxi.


Členství v profesních sdruženích:
- Česká advokátní komora
- Unie rodinných advokátů


Jazyky:
- český, španělský, anglický


Vzdělání:
- Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha [2002] titul Mgr.
- Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha [2007] titul JUDr.
- Mediační kurz [2014]

JUDr. Vít Nevařil, law firm, Opletalova 1015/55, Praha 1, Nové Město, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Accept   Reject   More information