• Advokátní kancelář Nevařil - Praha

    Profesionální právní služby

    ve vybraných odvětvích práva

Profil Kanceláře

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

2012                     Univerzita Karlova v Praze, obor Právo a právní a věda, titul Mgr.

2012 – 2015       Praxe advokátního koncipienta, advokátní kancelář
                              Moreno Vlk & Asociados

2014                     Univerzita Karlova v Praze, obor Právo a právní a věda, titul JUDr.

2015                     Advokátní zkoušky, zápis do seznamu advokátů

2015 – 2017       Spolupracující advokát, advokátní kancelář
                              Moreno Vlk & Asociados

2017                     Samostatný advokát, vznik advokátní kanceláře AK Nevařil

2018                     Členství v Unii obhájců České republiky

Vítám Vás na www.ak-nevaril.cz, velmi si vážím toho, že jste na prezentaci kanceláře zavítali a je mi ctí Vám kancelář představit.

Vznik AK Nevařil navázal v roce 2017 na mé předchozí působení v advokacii vykonávané od roku 2011 v jedné z předních českých advokátních kanceláří se sídly v Praze, Madridu a Bratislavě. Jako advokát se specializuji zejména na procesní zastupování klientů ve složitých až velmi složitých řízeních ve věcech občanského práva, obchodního práva a v trestních věcech. 

Jsem členem České advokátní komory, jako advokát zapsaný s č. osv. 16346.

Dále jsem členem Unie obhájců České republiky, profesního spolku advokátů praktikujících v oblasti trestní obhajoby.

Při řešení klientských věcí kladu zvláštní důraz na fakt, že právní službu nelze poskytovat v izolovaném odvětví práva, ale výlučně se znalostí všech stěžejních právních odvětví, aby navržené řešení bylo především ekonomické a sledovalo dlouhodobé zájmy klienta v jeho osobním, občanském, podnikatelském, či profesním životě.

Advokátní kancelář neposkytuje právní služby ve všech oblastech práva, ale výhradně v těch, které jsou uvedeny v sekci Služby a specializace s logickým přesahem k některým jiným právním odvětvím. V těch oblastech práva, ve kterých právní služby poskytuji, tak činím setrvale.

Právní služby poskytuji kromě českého jazyka také v angličtině.

S úctou

 

JUDr. Vít Nevařil, advokát

Služby a specializaceSpecializace kanceláře - procesní právo

Více

Občanské právo

Více

Obchodní právo

Více

Trestní právo

Více

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Přijmout   Odmítmout   Více informací