- Sepis a podání trestního oznámení zastupování oznamovatele/poškozeného

- Právní pomoc poškozenému, svědkům a osobám při podání vysvětlení

- Právní pomoc poškozeným - zejména vymáhání škody (újmy) za pachatelem trestného činu,  zastupování a právní pomoc v rámci trestního řízení jako zmocněnec poškozené osoby

- Právní pomoc obětem trestného činu, včetně uplatnění práv oběti trestného činu

Právní pomoc poškozenému začíná zpravidla sepisem a podáním trestního oznámení, pokračuje při zastupování poškozeného při podání vysvětlení. Je-li škoda vyčíslitelná v penězích, je vždy diskutována strategie z hlediska možnosti / efektivity uplatnění škody v civilním řízení, in eventum vyčkání do pravomocného rozhodnutí v trestním řízení. Pokud má pachatel trestného činu skutečnou vnitřní motivaci vést s poškozeným jednání o náhradě škody, zastupuji poškozeného při tomto jednání o náhradě škody, tak aby jednání s pachatelem, má-li skutečně zájem škodu uhradit, bylo efektivní, rychlé a smysluplné.

Klientům, kteří jsou pozváni k podání vysvětlení, je vyložena povaha a podstata těchto úkonů, práva a povinnosti osoby, která podání vysvětlení, či svědeckou výpověď a povinnosti, které mají orgány činné v trestním řízení v průběhu tohoto úkonu.

U obětí trestného činu se primárně zaměřuji na to, aby tuto okolnost orgány činné v trestném řízení vzaly na vědomí v co nejranější fázi trestního řízení a procesní úkony byly prováděny s respektem k oběti trestného činu. Je-li to účelné a jsou – li pro to splněny podmínky, jsou v souladu se Zákonem o obětech trestných činů činěny úkony pro získání finančních plnění, které slouží obětem trestných činů.

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Přijmout   Odmítmout   Více informací