- Právní poradenství zejména ke vzniku, změně, zániku pracovněprávních vztahů

- Řešení pracovněprávních konfliktů a sporných situací

- Zastupování v pracovněprávních sporech, typicky o neplatnost výpovědi z pracovního poměru či při okamžitém zrušení pracovního poměru

- Ochrana zaměstnance v případě šikany/diskriminace ze strany zaměstnavatele, ochrana zaměstnavatele v případě protiprávních jednání zaměstnance

Zastupování klientů v rámci sporného řízení jak před soudem, tak v rámci rozhodčích / arbitrážních řízení je ohniskem činnosti AK Nevařil. Rozhodčí řízení má svá významná specifika, která je nutno reflektovat především nejen ve chvíli, kdy bylo rozhodčí řízení zahájeno, nebo má být zahájeno, ale především ve chvíli, kdy se sjednává obsah rozhodčí doložky. Často bývá v rozhodčích doložkách upraven proces, který nemusí znamenat pouze rozhodčí řízení, ale také předcházející mediaci, či jinou formu ADR, tedy alternativního řešení sporu. Zásadní je úprava procesních předpisů v každém rozhodčím řízení. Procesní předpisy pro konkrétní vedení rozhodčího řízení vycházejí ze statutu rozhodčího soudu, případně jsou upraveny samostatně. Někdy mohou rozhodci rozhodovat pouze podle „obecných zásad spravedlnosti“, což v případech, kdy rozhodci nejsou dostatečně nestranní, neabsentuje u nich podjatost, může znamenat velmi závážné důsledky pro osobu, která je účastníkem rozhodčího řízení.

Byla-li Vám již doručena rozhodčím soudem žaloba, či máte-li sjednanou rozhodčí doložku ve smlouvě, rád s Vámi tuto věc v krátkém časovém horizontu projednám, jak nejefektivněji dál postupovat.

Připravujete-li smlouvu a zvažujete umístění rozhodčí, mediační či jiné doložky do této smlouvy, případně Vám byla předložena k podpisu smlouva, která takovou doložku obsahuje, a Vy si nejste jisti, je kvalifikované právní poradenství na místě.

 

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Přijmout   Odmítmout   Více informací