Právní podpora při koupi/prodeji/nájmu/pachtu/zástavě nemovitosti

  • audit právního stavu nemovitosti
  • audit stavu dluhů, audit soudních řízení u protistrany, detekce a analýza možných selhání protistrany
  • právní pomoc při vyjednávání smlouvy se zprostředkovatelem, smlouvy o úschovách, kupní smlouvy, zřizování věcných práv k nemovitosti

Spory o nemovitosti

  • vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • vypořádání společného jmění manželů

- Žaloby o určení vlastnického práva k nemovitosti, vyklizení nemovitosti, žaloby o určení existence věcného práva k nemovitosti

- Blokace nemovitostí dlužníků, plomby, předběžná opatření

- Právní podpora při dražbách nemovitostí pro zájemce o nemovitost, vlastníky dražených nemovitostí, dlužníky, obligační věřitele, zástavní věřitele

- Zřizování věcných práv k nemovitostem (zajišťovací převody práva, služebnosti, věcná břemena

- Spory o právo cesty, stezky, existence věcných břemen

- Zastupování ve stavebních řízeních

Koupě nemovitosti k bydlení bývá pro řadu lidí nejzásadnější investicí v životě. Vlastnit pozemek generuje celou řadu práv, ale obnáší také celou řadu povinností. Dobře sjednaná nájemní smlouva je předpokladem kvalitně fungujícího nájmu. Správně sjednaná pachtovní smlouva vám může zajistit pravidelný pasivní příjem, nesprávně sjednaná pachtovní smlouva s „nesprávným“ pachtýřem Vám může pozemek na mnoho let zcela zablokovat.

Pro své klienty dlouhodobě poskytuji právní poradenství právě v této oblasti. Pokud kupujete nebo prodáváte nemovitost, nestačí často jenom „vytisknout před podpisem LV“, ale je také nutno z hlediska kupujícího prověřit kdo prodává (například z toho důvodu, zda není zrovna účastníkem soudního řízení), prostřednictvím koho prodává (nezkušený makléř je jako nezkušený kapitán lodi), kdo bude schovatelem, tedy osobou u které se budou často týdny složeny Vaše peníze.  Je také nutno detailně prověřit, co znamenají přesně poznámky, záznamy a vůbec informace, které jsou uvedeny na listu vlastnictví.

Své klienty také pravidelně zastupuji v civilních řízeních na poli práva nemovitostí, a to například při vypořádání podílového spoluvlastnictví či společného jmění manželů. K problematice nemovitostí také patří žaloby o určení vlastnického práva, které jsou na pořadu dne často po odstoupení od různých typů smluv, případně také tehdy, pokud je smlouva neplatná.

Stejně tak svým klientům pomáhám v případech, kdy potřebují předběžným opatřením zablokovat nemovitost jejich dlužníků, pokud se dlužník snaží nemovitosti zbavit. Svým klientům také pomáhám v případech, kdy jejich dlužník již nemovitosti „ze sebe“ převedl a majetku se cíleně zbavil, aby byl nemajetný, i po takovém převodu lze nemovitost účinně „blokovat“, respektive zahrnout do exekuce. Zde je na místě postupovat formou tzv. relativní neúčinnosti právního jednání.

Pokud se potřebujete poradit ohledně dalšího postupu, neváhejte mi Vaši situaci shrnout do e-mailu.

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Přijmout   Odmítmout   Více informací