Zastupování věřitelů, dlužníků a dalších subjektů exekučního řízení při zahájení, vedení a skončení exekuce

  • sepis a podání exekučního návrhu
  • návrh na zastavení exekučního řízení
  • návrh na odklad exekuce
  • posouzení vhodnosti dlužnického insolvenčního návrhu

Právní poradenství v průběhu dražby dobrovolné / nedobrovolné dle Zákona o veřejných dražbách či dle Občanského soudního řádu

 

Zastupování klientů v exekučním řízení je jednou z integrálních součástí specializace AK Nevařil. Advokátní kancelář poskytuje právní pomoc jak oprávněným, tak povinným. U oprávněných je dbáno na to, aby v exekučním řízení nedocházelo ke zbytečným průtahům, aby exekuce byla prováděna průběžně, opakovaly se mobiliární exekuce a byl, pokud možno, s maximální jistotou zjištěn a zajištěn veškerý majetek, který spadá, či může spadat, do majetkové podstaty povinného.

U povinných je prověřena nejprve platnost a důvodnost exekučního titulu, zda bylo řízení, které předcházelo exekučnímu titulu vedeno v souladu se zákonem, a není zde důvod například pro obnovu řízení, pro žalobu pro zmatečnost, nebo jiný způsob který může vést k prolomení právní moci exekučního titulu, na které navazuje relativně rychlé zastavení exekuce.

Prověřujeme celé exekuční řízení, zda v něm nedochází k chybám, či k excesům. Připravíme posouzení, zda není na místě návrh na zastavení exekuce, či odklad exekuce. Je-li pro to důvod, sporujeme náklady exekučního řízení, tak, aby byly v souladu se zákonem.

V případě, že je k tomu advokát zmocněn, poskytuje právní pomoc také při jednání s oprávněným a exekutorem o možném splátkovém kalendáři.

V rámci exekučního řízení také dbáme na to, aby byla veškerými účastníky řízení dodržována bohatá judikatura ohledně vymahatelnosti rozhodčích doložek, řádného doručování, spravedlivých nákladů řízení, záměny účastníků řízení, zejména do procesního postavení povinného, dokazování a celé řady specifických institutů exekučního řízení.

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Přijmout   Odmítmout   Více informací