- Obecné právní poradenství v oblasti dědického práva

- Posouzení postavení zákonného / závětního dědice

- Posouzení platnosti pořízené či zamýšlené závěti včetně zvláštních typů závěti (alografní, privilegované  formy závětí a další)

- Zastupování v pozůstalostním řízení nesporném před notářem jako soudním komisařem

- Zastupování ve sporných řízeních týkajících se sporů o dědické právo – o určení dědicem, platnost / neplatnosti vydědění, platnost / neplatnost závěti, zaplacení vypořádacího podílu nepominutelného dědice.

- Právní poradenství správcům pozůstalosti při správě pozůstalosti

Dědické právo je oblastí, která prodělala jedny z vůbec největších změn po přijetí Nového občanského zákoníku.. AK Nevařil poskytuje na poli dědického práva právní pomoc například osobám, které zvažují, jak připravit svoji poslední vůli, tak osobám, které se ocitly v postavení dědiců. Zejména se však zaměřuji na procesně právní pomoc osobám, kterým dědické právo svědčí (například ze závěti ústní, odkazu, ze zákona), nebo je jejich právo sporné a v pozůstalostním řízení před notářem, jakožto soudním komisařem, s nimi jako s dědici není jednáno.

Stejně tak poskytuji právní služby při jednání mezi dědici o vypořádání majetku, který nabyli například do podílového spoluvlastnictví.

AK Nevařil také zastupuje správce pozůstalosti, kterým poskytuje právní poradenství při správě pozůstalosti. 

Domníváte-li se, že máte být v postavení dědice, ale nejste vůbec, nebo již bylo rozhodnuto nebo má být rozhodnuto, že nemáte dostat to, co Vám po právu náleží, rád s Vámi proberu situaci ve které se jak procesně, tak hmotněprávní nacházíte a najdu s Vámi nejvhodnější řešení k nejefektivnějšímu domožení se Vašich práv.

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Přijmout   Odmítmout   Více informací