- Příprava rozhodčích doložek do smluv, příprava smluvní dokumentace k jiným formám alternativního řešení sporu

- Zastupování a poradenství při jednání s protistranami v rámci alternativního řešení sporu

- Zastupování klientů v rozhodčích řízeních a po faktickém vzniku

Zastupování klientů v rámci sporného řízení jak před soudem, tak v rámci rozhodčích / arbitrážních řízení je ohniskem činnosti AK Nevařil. Rozhodčí řízení má svá významná specifika, která je nutno reflektovat nejen ve chvíli, kdy bylo rozhodčí řízení zahájeno, nebo má být zahájeno, ale zejména ve chvíli, kdy je sjednáván obsah rozhodčí doložky. Často bývá v rozhodčích doložkách upraven proces, který nemusí znamenat pouze rozhodčí řízení, ale také mediaci, či jinou formu alternativního řešení sporu (ADR). Zásadní je úprava procesních předpisů v každém rozhodčím řízení. Procesní předpisy pro konkrétní vedení rozhodčího řízení vycházejí ze statutu rozhodčího soudu, případně jsou upraveny samostatně. V některých případech mohou rozhodci rozhodovat pouze podle „obecných zásad spravedlnosti“, což v situacích, kdy rozhodci nejsou dostatečně nestranní, neabsentuje u nich podjatost, může znamenat velmi závažné důsledky pro osobu, která je účastníkem rozhodčího řízení.

Připravujete-li smlouvu a zvažujete umístění rozhodčí, mediační či jiné doložky do této smlouvy, případně Vám byla předložena k podpisu smlouva, která takovou doložku obsahuje, nebo se již na základě sjednané doložky „spouští proces“ a Vy si nejste jisti, je kvalifikované právní poradenství na místě.

 

 

 

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Přijmout   Odmítmout   Více informací