• + 420 296 348 226
  • info@ak-nevaril.cz

Procesní právo

Specializací kanceláře je zastupování klientů před soudy a orgány veřejné moci ve většině typů řízení. Zejména zastupuji klienty v oblasti občanského a obchodního práva a v trestních věcech před orgány veřejné moci, před rozhodčími soudy, ve správních a jiných řízení. S procesním zastupováním také souvisí právní pomoc klientům při vyjednávání smluv, řešení konfliktů a sporů, které vznikají v občanském, podnikatelském či profesním životě.

Veškeré oblasti hmotného práva, ve kterých pravidelně zastupuji klienty před soudy a orgány veřejné moci, najdete v kategoriích OBČANSKÉ PRÁVO, OBCHODNÍ PRÁVO, TRESTNÍ PRÁVO.

Znalost soudního rozhodování přináší cenné know-how při sepisu smluv, při mimosoudním vyjednávání a přípravě právních a ekonomických analýz k výběru nejvhodnější strategie při řešení konkrétní věci.

V průběhu své předchozí praxe (2012 – 2017) jsem absolvoval přes 400 jednání před soudy, rozhodčími soudy a orgány veřejné moci, také v mediálně sledovanějších případech.