Cena právních služeb je stanovena vždy po dohodě mezi advokátem a klientem před převzetím věci. Cena vychází vždy ze složitosti věci. V úvahu se pak také bere, zda má věc přesah do jiného státu, či jiného právního řádu, zda je nutno využívat v průběhu poskytování právních služeb cizí jazyk. Vyšší hodnota předmětu právní služby automaticky neznamená vyšší cenu právních služeb, vždy je primárně posuzována složitost věci. Úvodní konzultace je zdarma, ledaže je nutno před první konzultací prostudovat větší množství listin, které s věcí souvisí. V takovém případě je cena úvodní konzultace sdělena předem.

Cenu za právní službu lze sjednat jako hodinovou, za vyřízení celé věci, případně jako podílovou, lze také sjednat kombinaci odměny hodinové a podílové.

Ceny za jednu hodinu právních služeb:

Občanské právo: 1.200 – 2.500,- Kč + DPH /hod.

Rodinné právo: 1.500 – 2.500,- Kč + DPH / hod.

Obchodní právo: 1.500 – 2.700,- Kč + DPH /hod.

Trestní právo: 1.500 – 3.000,- Kč + DPH /hod.

AK Nevařil neúčtuje každou započatou hodinu, či za jiný započatý časový úsek, ale vždy přesnou dobu trvání úkonu zaokrouhlenou na 5 min.

V případech zcela zvláštního zřetele hodného poskytuje advokát právní služby zdarma, nebo za výrazně nižší odměnu, než je shora uvedeno. To však pouze v případě kapacitních možností advokáta. Zejména může být zdarma právní pomoc poskytnuta osobám těsně po dosažení zletilosti, které byly před dosažením zletilosti zatíženy dluhy a jsou v exekuci, či jim exekuce bezprostředně hrozí. Dále rodičům samoživitelům ve zvlášť složité životní situaci, či v exekuci.

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Přijmout   Odmítmout   Více informací