Blog

Test

Několik poznámek k významným rozhodnutím vrcholných soudů v oblasti (náhrady) škod způsobených provozem vozidla, zejména ve vztahu k výkladu pojmů „provoz vozidla“ a „výše odškodného“

Článek analyzuje některá významná rozhodnutí vrcholných soudů (Evropský soudní dvůr, Ústavní soud České republiky, Nejvyšší soud České republiky) v oblasti provozu vozidla na pozemní komunikace, zejména co ještě je provozem vozidla na pozemní komunikaci a dále judikaturu v oblasti stanovení výše náhrady škody způsobené provozem vozidla.

Odvolání daru pro nevděk

Příspěvek se věnuje platné a účinné právní úpravě možnosti odvolat dat pro nevděk. V článku je rozebráno co je a není nevděk, dále komu a za jakých okolností vzniká v případě nevděku práva na odvolání daru.

JUDr. Vít Nevařil, law firm, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz