Právní blog advokátní kanceláře

 

Zde naleznete odborné články na konkrétní vybraná témata vycházející z právní praxe. Tyto články byly zpravidla zveřejněny v některém z odborných právních periodik, případně na některém ze specializovaných právních portálů.

 

Několik poznámek k významným rozhodnutím vrcholných soudů v oblasti (náhrady) škod způsobených provozem vozidla, zejména ve vztahu k výkladu pojmů „provoz vozidla“ a „výše odškodného“

Článek analyzuje některá významná rozhodnutí vrcholných soudů (Evropský soudní dvůr, Ústavní soud České republiky, Nejvyšší soud České republiky) v oblasti provozu vozidla na pozemní komunikace, zejména co ještě je provozem vozidla na pozemní komunikaci a dále judikaturu v oblasti stanovení výše náhrady škody způsobené provozem vozidla.

Odvolání daru pro nevděk

Příspěvek se věnuje platné a účinné právní úpravě možnosti odvolat dat pro nevděk. V článku je rozebráno co je a není nevděk, dále komu a za jakých okolností vzniká v případě nevděku práva na odvolání daru.

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00